Zespół

adwokat Karol Kowalik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na dwóch kierunkach: Administracja (studia licencjackie) oraz Prawo (jednolite studia magisterskie). Ukończył studia podyplomowe „Zamówienia Publiczne” prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2014 r. członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, w tym od 2017 r. jako adwokat. Członek niezrzeszony Sekcji Prawa Rodzinnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Już w czasie odbywania aplikacji adwokackiej zdobył bogate doświadczenie współpracując z kancelariami z Trójmiasta i okolic, które następnie poszerzył prowadząc własną kancelarię adwokacką. Stale rozwija swoje umiejętności zawodowe i posiadaną wiedzę, obecnie jako uczestnik studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz uczestnik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od wielu lat z powodzeniem reprezentuje klientów w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych przed sądami oraz organami na terenie całego kraju. Szczególnym zainteresowaniem zawodowym darzy wszelkiego rodzaju sprawy „działowe” (podział majątku wspólnego małżonków, dział spadku oraz zniesienie współwłasności). W pracy na pierwszym miejscu stawia sumienność i zaangażowanie, co gwarantuje rzetelne i profesjonalne podejście do każdej prowadzonej sprawy

adwokat Piotr Pajewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Młodych Dyplomatów Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie; po ukończeniu studiów pracował jako asystent prezesa zarządu jednej z wiodących spółek na rynku energetycznym. Odbył aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, zakończoną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego. Współpracował z kancelariami na terenie Trójmiasta, zdobywając wiedzę z wielu dziedzin prawa oraz doświadczenie w reprezentacji osób fizycznych i prawnych przed sądami i instytucjami. Jego dewizą jest niesienie niezbędnej pomocy prawnej „każdej”, potrzebującej fachowego wsparcia, osobie, zapewniając maksimum zaangażowania i profesjonalizmu.